آنچه البته به جائی نرسد فرياد است

مدتی است سايه ی خيلی ها سنگين شده..... يا صدای من است که از ته چاه به گوش نميرسد... من فرياد ميکنم که هستم.

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من         آنچه البته به جائی نرسد فرياد است

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
من...

مرسی که سر میزنی...گوش من می شنود و تو می توانی مطمئن باشی که هستی. باید نوشته ی ۲۹ اردیبهشتت را با دقت بخوانم. شاد باشی دوست.