با هم به يک سو نگريستن

Aimer,ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la meme direction                    

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دوست داشتن به یکدیکر نگریستن نیست که با هم به یک سو  نگریستن است.  

سنت اگزوپری 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
yaser

اگرچشمی برای نگريستن باشد اگرچيزی برای نگريستن باشد اگرکسی برای دوست داشتن باشد