قصيده ای برای درخت

وقتی که بادها

در برگهای درهم تو لانه ميکنند

وقتی که بادها

گيسوی سبز فام تو را شانه ميکنند

غوغائی ای درخت !

image copyright Fred First

(سياوش کسرائی )

/ 4 نظر / 8 بازدید
مردی آواز می خواند

غوغائی .....

ابی

بسی لذت بردیم. مرسی

صالح

فکر کنم درخت و خدا در يک روز متولد شده باشند