کدام پنجره باز است ؟

کدام پنجره در شهر مردگان باز است ؟

که انتظار چنين رخنه کرده در دل من!

کدام گوش چنين تشنه است؟

که رسته باز پيامی به خشتگاه لبم

                                             مرا که ميخواند؟

من همچنان به شکل غم انگيزی الهام هستم  با يک تفاوت که احتمالاْ‌  انگشت کوچک پای راستم شکسته!!

/ 3 نظر / 5 بازدید
nadimy

آن كه چيزى را جويد ، بدان يا به برخى از آن رسد

yaser

سلام خوبی يه خواهش دارم قول بده هيچ وقت نارحت وگرفته نباشی جواب خواهش من رو بده التماس بهترينهاروبرات ازخداوندمنان دارم