کدام پنجره باز است ؟

کدام پنجره در شهر مردگان باز است ؟

که انتظار چنين رخنه کرده در دل من!

کدام گوش چنين تشنه است؟

که رسته باز پيامی به خشتگاه لبم

                                             مرا که ميخواند؟

من همچنان به شکل غم انگيزی الهام هستم  با يک تفاوت که احتمالاْ‌  انگشت کوچک پای راستم شکسته!!

   + الهام - ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤

» ::