میخواهم در آینده یا مترجم شوم یا سورچران یا سخن چین

کتاب از پست و بلند ترجمه از مرحوم کریم امامی است که برگزیده ی نوشته ها و مقاله های اوست در باب ترجمه . کتاب پر است از تجربیات استاد که خیلی به درد تازه کارها و حتی آنهایی که سالهاست دستی در ترجمه دارند میخورد . فصل هفتم کتاب مقاله ایست با همان عنوان کتاب که اولین بار در همین کتاب چاپ شده بجز آخرین بخشش که در کلک 8 (آبان 69 ) به استاد یوسفی اهدا شده . چند خطی از ابتدای این مقاله را :

 

"

ضرب المثل معروفی که ظاهراً ریشه در چند زبان اروپائی دارد  ترجمه را به زن تشیه میکند : اگر زیبا باشد وفادار نیست ، اگر وفادار باشد زیبا نیست ...

یک ضرب المثل ایتالیائی هم میگوید traduttore traditore  یعنی مترجم خائن است . در زبان فارسی ضرب المثلی که به کار ترجمه و مترجم جماعت مربوط شود نیافتم ، لابد به این سبب که مترجمی مثل سخن چینی و سورچرانی از مشاغل رایج نبوده ...   

"

 

امتحانها هم دارند میایند . بدو بدو البته !  از امشب احتمالاً ؟ قرار است این جام جهانی شروع شود . باز خانه پر از صدای فوتبال و فردوسی پور و فریاد های گل گل خواهد شد . لعنت به این فوتبال لعنتی ! (با اجازه از فوتبال دوست ها البته )

 

   + الهام - ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٥

» ::