براي فهميدن ارزش ده سال :از زوج هاي تازه طلاق گرفته بپرس

براي فهميدن ارزش چهار سال:از فارغ التحصيلان دانشگاه بپرس

براي فهميدن ارزش يك سال :از دانش آموزي كه در امتحانات آخر سال رد شده بپرس

براي فهميدن ارزش نه ماه :از مادري كه نوزاد مرده به دنيا آورده بپرس

براي فهميدن ارزش يك ماه :از مادري كه نوزاد زودرس به دنيا آورده بپرس

براي فهميدن ارزش يك هفته:از سردبير يك روزنامه هفتگي بپرس

براي فهميدن ارزش يك ساعت :ازعشاقي كه در انتظار يكديگر به سر ميبرند بپرس

براي فهميدن ارزش يك دقيقه: از شخصي كه قطار،اتوبوس،يا هواپيما را از دست داده بپرس

براي فهميدن ارزش يك ثانيه:از بازمانده يك تصادف بپرس

براي فهميدن ارزش يك دهم ثانيه: از شخصي كه در المپيك مدال نقره به دست آورده بپرس

براي فهميدن ارزش يك دوست: از كسي كه آن را از دست داده بپرس
 

دلم عميقاً گرفته و شديدآ تنهام........

   + الهام - ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤

» ::