آمدم که بگويم :

من تمام شانه های بودنم درد ميکند!

Water-games

   + الهام - ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٤

» ::