من تو را نديده ام

من این راه دراز را آمده ام که تو را ببینم

زمین شخم زده را دیده ام

پاره خشت و ماه بریده را دیده ام

شگفت کودکان و پایمال علفها را دیده ام

سایه بانی خاک و شعله ی آه را دیده ام

باد را دیده ام

و

تو

را

ندیده ام!!!

....

الهام

   + الهام - ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٤

» ::