روز خوش !!!

امروز  تا اينجاش روز بدی بود بد بياری از همه طرف هجوم آورد و روزمو بلعيد!  کله ی صبح اوليش بود ظهر هم که داشتم ميامدم دانشگاه که در اوج نحسی ديگه نزديک بود تو تاکسی گريه کنم دانشگاه هم استاد  محترم که از قضا شيخ تشريف داشتند و انقلاب اسلامی بلغور ميفرمودند گير داد و حسابی حالمو گرفت! 

امروز کلی برزخ بودم .

روز خوش.!!!

 

   + الهام - ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤

» ::