بادها بيكارند

هوای حوصله ام ابريست.

   + الهام - ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤

» ::